Wat?

Wat ?

4DCube heeft zich als doel gesteld om op (soms) onconventionele manier het maak MKB te helpen met het vinden van de betere weg naar verduurzaming.

4DCube huldigt het principe dat innovatie alleen gedijt bij open samenwerking tussen bedrijven en bijvoorbeeld de overheid.

De problemen die op ons af komen zijn dermate groot dat er nieuwe wegen gevonden moeten worden om deze op te lossen. Die wegen moeten ook op lange termijn hun vruchten afwerpen.

Wanneer een nieuwe product/productie lijn gepland is, is het in de ontwerpfase al van belang om rekening te houden met circulariteit.

4DCube kan ook hier een rol bij spelen.

4DCube  gaan er van uit dat er niet een overkoepelende oplossing voor alle problemen is. De ene oplossing voor een probleem is misschien een probleem voor iets anders. Dat moet dan ook maar aangepakt worden.

Bestaande processen/producten.

Hoe pas je bestaande ontwerpen/processen zodanig aan dat je het grondstof / energie gebruik en het niet meer te gebruiken afval minimaliseert?

Nieuwe processen/producten.

Innovatie staat vaak voor het verbeteren van bestaande producten en processen, soms is het nodig stappen verder te gaan en iets echt nieuws te doen.

De keten

Tegelijkertijd moet er naar de keten, zowel up-stream als down-stream gekeken worden.

Wat doet 4DCube.

Adviseren van MKB maak bedrijven om toekomstbestendig te worden of beter gezegd, een voorsprong te nemen.

Adviseren van MKB maak bedrijven om circulair te gaan werken.

Adviseren van MKB maak bedrijven om nieuwe productie processen toekomst bestendig te maken.

4DCube

Een lange reis begint met de eerste stap, die kunnen we samen zetten

Met wie werkt 4DCube samen?
© 2024 - 4DCube
info@null4dcube.nl