Outside the Cube

Outside the Cube

Er wordt veel geschreven en gepraat over de verduurzaming van de wereld, maar wat ons opvalt is dat de benadering van het probleem waar we nu mee zitten bijna altijd benaderd wordt vanuit het traditionele denken in de bedrijfskunde , economie, sociologie, psychologie etc.

Wij zijn er van overtuigd dat het probleem hiermee niet opgelost wordt. Er is een nieuwe manier van denken nodig. Volgens ons zal het probleem aangepakt moeten worden door multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. 

Het begint met samenwerking tussen verschillende disciplines/bedrijven/instituten. Voorwaarde is dat men naar elkaar luistert en aangeeft wanneer iets niet begrepen wordt.

De vraag moet anders gesteld worden dan dat wat we gewend zijn.

Een voorbeeld : Er moet bespaard worden op energieverbruik, want de CO2 voetafdruk moet verminderd worden. Dit lijkt logisch want zodra er minder energie verbruikt wordt gaat de CO2 uitstoot omlaag.

Wat als voor verduurzaming de energie behoefte stijgt? De reactie is dan:  zie je wel het kan niet.

In principe hebben we technologie om zonder CO2 energie op te wekken.

Het argument dat dan de kosten stijgen ?

De vraag die je dan jezelf moet stellen : wat kost die CO2 voetafdruk echt? Daar wordt nu niet mee gerekend! Wat gaat het product dan echt kosten?

Wij kunnen vragen op een andere manier stellen omdat wij anders denken. Wij nemen U mee op een reis die niet alleen uw bedrijf verduurzaamt maar ook Uw blik op de wereld zal veranderen.

4DCube

Buiten de bekende denkkaders zijn nieuwe wegen te vinden, buiten die nieuwe wegen zijn nog meer wegen

Met wie werkt 4DCube samen?
© 2024 - 4DCube
info@null4dcube.nl