Inside the Cube

Procesanalyse

Om te kunnen bepalen in welke richting het beste verduurzaamd kan worden zal eerst een grondige analyse gemaakt moeten worden van het primaire productieproces omdat  alle andere processen in het bedrijf een afgeleide rol spelen. Deze afgeleide processen zijn van belang maar staan ten dienste van het in stand houden van het primaire proces.

Om dit primaire proces in kaart te brengen is een aantal technieken beschikbaar. Wanneer deze dan op een slimme manier samengebracht worden kan een overzicht gemaakt worden van wat er verduurzaamd kan worden.

Ook kan aan de hand van deze analyse het secundaire proces in kaart gebracht worden.

4DCube
Iets is pas een probleem wanneer je het kunt oplossen anders is het een voldongen feit.

Productanalyse

De producten die gemaakt worden bestaan uit een aantal componenten. De vragen die beantwoord moeten worden zijn bijv:
  • Wat zijn de componenten
  • Waar komen de componenten vandaan? Zijn deze duurzaam?
  • Wanneer het product aan het eind van zijn levenscyclus is, wat gebeurt er dan mee? Kan dat duurzamer?
4DCube

Productontwerp

Het kan nodig zijn om het ontwerp van het product aan te passen, daarbij helpen technieken als Design Thinking.

4DCube

Analyseer het primaire productieproces

Met wie werkt 4DCube samen?
© 2024 - 4DCube
info@null4dcube.nl