Cube of change

Verandering of disruptie ?

Verandering wordt gekenmerkt door langzaam de bestaande situatie om te zetten om zodoende beoogde verbeteringen in te voeren.

Daar tegenover staat disruptie: het vanuit bestaande situaties verstoren met nieuwe producten/processen die niet voortvloeien uit de bestaande situatie maar vanuit een onverwachte hoek de markt op z’n kop zetten.

4DCube BV staat voor een middenweg, de “disruptieve verandering”, het beste van beide toepassen op de verduurzaming van het maak-MKB.

4DCube

Verduurzaming is een complexe weg die niet eenvoudig zal zijn

Met wie werkt 4DCube samen?
© 2024 - 4DCube
info@null4dcube.nl